Top Receivers

1
JAMES.V.J [1564298185]
244510.00
2
Sreedevi s [1565871718]
237450.00
3
VENUKUTTAN K [1564485999]
219470.00
4
M K BALACHANDRAN [1564226676]
215290.00
5
Baiju R [156947144769]
189345.00
6
siras abdulkader [1564142326]
182050.00
7
M Priya [156948461682]
173210.00
8
Aneesh A [157214169883]
164500.00
9
Natarajan [157019110058]
154085.00
10
Chinchu S [156938457361]
153490.00
11
Sibin av [1564035715]
149010.00
12
P Muruganandham [157003399222]
147465.00
13
RIYAZ C R [1545892004]
144390.00
14
SARAVANAN B [1563708099]
138990.00
15
SHIBU ALIAS SIVAN [1563613305]
136450.00
16
PREETHA A A [1545884699]
136160.00
17
RENJINI R [158035689861]
135500.00
18
LINTO ANTONY A [1563792763]
125870.00
19
VIPINDAS KONGAD [1563626230]
125370.00
20
Rafeek M [158169738514]
125300.00
21
Agilan g [1565893106]
107530.00
22
Deneesh ms [157296888440]
102490.00
23
Suresh babu k [1565799451]
93550.00
24
Mahesh Mani [158281573965]
93500.00
25
SHAIBA. K [1565176776]
92090.00
26
T Velumani [157292246576]
91790.00
27
Sathyan. k [1564395498]
83490.00
28
SHEENA [1563613849]
82470.00
29
AJITH KANIYATH SUBRAHMANIAN [1565013780]
82470.00
30
SHERIN N [158027145182]
81500.00
31
P N Aswanikumar [158337844226]
77500.00
32
Gopi. K [1564201439]
77470.00
33
RANJITH VA [1563708055]
76610.00
34
PRAVEEN [1564732925]
76330.00
35
Nipson Thomas [1564553807]
74430.00
36
BALAKRISHNAN THOPPIL [1563874057]
72670.00
37
Chindu Chandran [158382696575]
72500.00
38
Deepak C G [1545888839]
70800.00
39
SHIYAS A J [1565247163]
69270.00
40
Alintes Antony [1545831733]
69180.00
41
GLADYSRAJAN [1564142777]
67315.00
42
Viswalal V [157681380083]
66885.00
43
Rajan P K [157833324747]
66100.00
44
Vinod babu.K [1566303054]
64450.00
45
Akhila D [157303211011]
63810.00
46
AKHIL K [158822562851]
61500.00
47
KALA M [157519228133]
60865.00
48
DAVEED ANTONY [1561203604]
60190.00
49
Premjith [157380629140]
59370.00
50
Sujith [1545980946]
56460.00
51
SARANYA. V [157269916965]
55645.00
52
SHAIJU E P [1559321151]
53770.00
53
Saneesh. A. S [1545898098]
52940.00
54
UNNIKANNAN P S [1565539667]
52590.00
55
Rajagopal.K.M [158166541732]
52500.00
56
VALSALA. K. V [157536673826]
51990.00
57
Sudha Devi R [158053655331]
51900.00
58
Shinoj John [1567168533]
51770.00
59
Ramesh an K T K [158018820276]
51700.00
60
Ashokan [157154962283]
51085.00
61
bijuchandran [158294349035]
49900.00
62
Vinod MT [158410221757]
49900.00
63
Aslam [158702417694]
49900.00
64
Suji S [158415960760]
49700.00
65
Jayarajan KP [158099552573]
48900.00
66
SUMA A U [1551780071]
48585.00
67
SIVARAMAN. E. R. [1548944433]
48205.00
68
Shibu v a [1545825507]
47760.00
69
K A NORBERT [158494974568]
47500.00
70
Chandran va [1545831982]
47300.00
71
SHYAMALA. K [157468347848]
46370.00
72
Vinodan [157560504151]
46100.00
73
JESSY GEORGE [1564222159]
45410.00
74
Karthika.D [158875003878]
45300.00
75
Niyazudheen N [158408660375]
44100.00
76
Nisha k [157305678446]
43785.00
77
ABDUL ROUF [1566099820]
43530.00
78
Saleesh MS [158744744219]
42900.00
79
Yashwanth narayanan md [157787449612]
42500.00
80
Shiju. K. S [158393297351]
42300.00
81
VIJAY SHARMA [159315912978]
41500.00
82
Biju v T [157836516445]
41100.00
83
SAlIHA LATHEEF [1567330357]
40070.00
84
MANSOOR M [1563820114]
39750.00
85
Prasanth k p [158409526854]
39500.00
86
VIMALA N [158400498418]
38900.00
87
P sarada phani [158798745311]
38500.00
88
MOHANAN. K [157302410378]
38470.00
89
Shanil t h [158607475868]
38300.00
90
REEJA [157547149031]
38290.00
91
ZAKEER ASHRAF [1567080739]
38270.00
92
Baiju sukumaran [158702325244]
37300.00
93
Syed badesa [158822149037]
37300.00
94
Dr.Bhuvaneshwari [158882390092]
36900.00
95
James jhon [1547276237]
36665.00
96
Kumari Subrahmanian [1546500558]
36575.00
97
Mery jerone [158494629120]
35900.00
98
Girish Kumar G [158839756473]
35900.00
99
VIDYA S [157019814237]
35610.00
100
Hashim Navas [1566394888]
35570.00